کار داعش در عراق تمام شد جمعه ۲۶ آبان ۱۳۹۶- ساعت ۱۵:۰۸
کمک‌رسانی ضعیف در شهر سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶- ساعت ۲۲:۲۵
نشست فوق‌العاده اتحادیه عرب درباره ایران دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶- ساعت ۲۰:۵۴