,March 2018 19

مهمترین مشکل حال حاضر شهرستان بوانات چیست.؟

۲۵ دي ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۶:۲۷
از نظر شما کاربران محترم مهمترین مشکل شهرستان بوانات که مردم با آن درگیر هستند چیست.؟
مهمترین مشکل حال حاضر شهرستان بوانات چیست.؟

حرف رسا، شهرستان بوانات بعنوان یکی از شهرستانهای شمالی و در حاشیه استان فارس با مشکلات متعددی روبروست شما کاربران محترم مشکلات شهرستان را از دید خود برای این سایت پیام بگذارید تا از طریق این سایت مهمترین و مردمی ترین مشکل را پیگیری کنیم.

قبلا از اینکه در این امر همکاری می کنید قدردانی می کنیم.

نظر شما


آخرین ها